Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

nolovenofreedom
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viairmelin irmelin
nolovenofreedom
zainteresuj się mną, mam Ci tyle do opowiedzenia..
— :(
7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viairmelin irmelin

July 05 2015

nolovenofreedom
nolovenofreedom
nolovenofreedom
(...) nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
nolovenofreedom
nolovenofreedom
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
nolovenofreedom
Pewnie ją rzuci, kiedy jej będzie się wydawać że się poprawia (uzna, że w końcu jest na tyle silna, aby to znieść). I oczywiście ona nie będzie rozumiała dlaczego. Dlaczego ją rzuca skoro w końcu jest lepiej?
— Pokolenie ikea
nolovenofreedom
Ale widzisz, kurwa, życie to jedno wielkie rozczarowanie, prawda?
— Jeffery Deaver - "Błękitna pustka"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
nolovenofreedom
5929 527e
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
nolovenofreedom
Kocham swoje wspomnienia... Kocham je za to, że wszyscy w nich żyją. Wszyscy tam są...
— Swietłana Aleksijewicz, "Czasy seconhand"
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
nolovenofreedom
Potem przytuliła się do Cypriana, tak mocno, jakby to właśnie od nauczył ją dwutaktu, a zaraz miał się im wydarzyć śmiertelny wypadek. W tym momencie mógłbyś powiedzieć jakieś ohydnie ciepłe zdanie w rodzaju: byli dla siebie stworzeni.
— J. Żulczyk
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
nolovenofreedom
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadonootgiveup donootgiveup
nolovenofreedom
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viadonootgiveup donootgiveup
nolovenofreedom
“Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca".
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viaisilra isilra
nolovenofreedom
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaisilra isilra
Nocą wszystko jest bardziej. Boli bardziej, czujesz bardziej, myślisz bardziej, umierasz bardziej. Bardziej nie masz sił.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromdeviate deviate viaisilra isilra
nolovenofreedom
Choćbyś się starał, i tak nie zawrócisz kijem rzeki.
I nawet gdybyśmy stawali na głowie, niektóre bajki po prostu nie mają szczęśliwego zakończenia.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahisteryczna histeryczna
nolovenofreedom
Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahisteryczna histeryczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl